Program

Detaljni program dostupan je ovdje (.pdf).

 

utorak, 2. svibnja

 

14.00   Priprema izložbenog prostora (do 20.00 sati)
17.00   Prijava sudionika (do 21.00 sata)

 

 

srijeda, 3. svibnja

 

7.00       Prijava sudionika
8.45      

CEREMONIJA OTVARANJA, voditeljica: Anita Baričević – Centar za plin Hrvatske d. o. o., Zagreb, Hrvatska / Himne / Riječi dobrodošlice i pozdravljanje gostiju / Kratka izlaganja renomiranih stručnjaka iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, plinskoga gospodarstva i agencija

         
1.      

POZIVNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „ENERGETSKE STRATEGIJE I PLIN U BUDUĆOJ ENERGETICI“
moderator: prof. dr. sc. Miljenko Šunić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

         
9.45       Vodik i niskougljična energetska strategija, prof. dr. sc. Frano Barbir, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska, (H), (15 min)
10.00       Izazovi energetske strategije između niskougljične strategije i cijene energije za konkurentsko gospodarstvo, prof. dr. sc. Igor Dekanić, Rudarsko - geološko - naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
10.15       Elementi za novu energetsku strategiju RH; mjesto i uloga prirodnog plina,  dr. sc. Stevo Kolundžić - Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
10.30       Važnost prirodnog plina u energetskom miksu niskougljične strategije, dr. sc. Dalibor Pudić - Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
10.45       Nova tehnološka rješenja u plinu i energetici:
 • Vaillant: Očekivani globalni energetski mix i donošenje odluke o odabiru tehnologije grijanja za kućanstva, Mario Opačak – Vaillant d. o. o, Zagreb, Hrvatska, (H), (10 min)
 • Viessmann: Viessmann svjetska novost – Mikrokogeneracija s gorivnim člancima, Vladimir Turina – Viessmann d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (10 min)
11.05       Koktel za sve sudionike skupa, sponzor: Siemens d.d., Zagreb, Hrvatska, (30 min)
11.35      

PANEL-DISKUSIJA - „RASPOLOŽIVOST PLINA ZA BUDUĆU ENERGETIKU “ moderator: prof. dr. sc. Igor Dekanić - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, panelisti: državni tajnik Ante Čikotić - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH; prof. dr. sc. Frano Barbir, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,Sveučilište u Split, Split; dr. sc. Stevo Kolundžić - Hrvatska stručna udruga za plin; dr. sc. Dalibor Pudić - HERA; Nataša Vujec - Crodux plin d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (40 min)

         
2.      

PAMETNE TEHNOLOGIJE U PLINSKOM I ENERGETSKOM SUSTAVU
moderatori: dr. sc. Dalibor Pudić, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska; mr. sc. Sanja Vulama – OMV Gas Marketing & Trading d.o.o., Zagreb, Hrvatska

         
12.15       Internet stvari u plinskim opskrbnim lancima, mr. sc. Tomaž Fatur, Marko Šepič - Solvera Lynx d. d., Ljubljana; mr. sc. Boris Sučić - Jožef Stefan Institute–Energy Efficiency Centre, Ljubljana, Slovenija; Francois Fromment, Goya Consulting Limited, Pariz, Francuska, (H), (15 min)
12.30       Nedostižna energija: kako je sačuvati za razdoblje kada nam bude potrebna. Kratak pogled na probleme i rješenje za pohrane energije, mr. sc. Timothy Cayford - Eurogas, Brisel, Belgija, (E), (15 min)
12.45       Evolucija industrije prirodnog plina s integracijom novih izvora (bioplin, LNG, vodik) i inteligentnih tehnologija, Omero Borghesani - OMT Tartarini – Emerson Automation Solutions, Castel Maggiore (BO), Italija, (E), (15 min)
13.00       Inline inspekcija plinovoda, osvrt na primjenu tehnologija kao i na uvođenje PIMS sustava u Plinacro (Pipeline Integrity Management System),  Ivan Jović, Dario Noha - Plinacro d.o.o., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
13.15       Opskrbljivači energijom u “digitalnoj revoluciji”: digitalizacija, standardizacija, pokazatelji uspješnosti, Max Hammerer - Hammerer-System-Messtechnik, Klagenfurt, Austrija,(E), (15 min)
13.30       DISKUSIJA NA TEMU 2 (10 min)
13.40       OTVORENA TISKOVNA KONFERENCIJA (dvorana Camelia 2) predsjedava: prof. dr. sc. Miljenko Šunić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska
13.40      

OTVARANJE POSTERSKE SEKCIJE (izložbeni prostor) voditelj: Zoran Dojčinović – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

 • Terminali za uplinjavanje LNG-a – utjecaj čimbenika lokacije u odabiru tehnologije, Randeep Agarwal - Queensland University of Technology, Brisbane, Australija, (E)
 • Razvoj plinske mreže i modernizacija kotlovnica u gradu Slavonskom Brodu, mag. ing. Ivan Opačak, dr. sc. Vlatko Marušić, mag. ing. Ivan Putnik - Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Slavonski Brod; Anto Ravlić - Brod-plin d. o. o., Slavonski Brod, Hrvatska (H)
 • Korišćenje biogasa i otpadnog gasa sa naftnih i gasnih polja za proizvodnju električne energije u AP Vojvodini, Branislava Zubić - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, Srbija, (S)
 • Katodna zaštita tvrtke Plinacro, općenito o stanju katodne zaštite, David Roketinec, Slaven Dunaj - Plinacro d. o .o., Zagreb, Hrvatska, (H)
 • Razvojne faze i ključne karakteristike DBaaS CLOUD servisa baziranog na konsolidiranom informacionom modelu kompanija energetskog sektora, mr. sc. Jasmina Dizdarević - KJKP Sarajevogas d. o. o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (B)
 • LNG u svijetu, Mirko Semren - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H)
 • Pregled kapaciteta terminala za uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina u Europi, Luka Ivanišević, Matea Golem - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H)
 • Novi dobavni pravci prirodnog plina za Europu, Ante Budanko - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H)
 • 20 godina INAgip-a i navršena punoljetnost proizvodnje na Jadranu, Laslo Farkaš Višontai - INAgip d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)
 • Analiza opskrbljivača i distributera prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, Alen Paljušić - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H)
 • Utjecaj povećanog udjela električnih automobila na tržište plina u budućnosti, Marin Roguljić, Duje Bakarić - Rudarsko- geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H)
14.00      

PAUZA ZA RUČAK (do 16.00 sati)

         
3.      

RAZVOJ PLINSKE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PLINOVODI, KOMPRESORSKE STANICE, SKLADIŠTE, KROMATOGRAFI I LNG BRODOVI)
moderatori: Zoran Dojčinović - Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska dr. sc. Darko Pavlović – Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska

         
16.00       Aktualnosti na izgradnji kompresorske stanice na transportnom sustavu Plinacra, Zoran Bulić, Hrvoje Krhen - Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
16.15       Primjena plinskih kromatografa za nadzor kvalitete plina i obračun energije na transportnom sustavu, Josip Jovanovac, Silvija Krsnik - Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
16.30       Sustav tehničke zaštite plinskoga transportnog sustava, Krešimir Gomboc, Božena Pavlek - Gomboc, Marko Kovačić - Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
16.45       Primjena GIS tehnologije u održavanju i razvoju plinskoga transportnog sustava, Vanja Skopljak-Štulić, Iva Juretić - Plinacro d.o.o., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
17.00       DISKUSIJA NA DIO ZADANE TEME 3 (15 min)
17.15       Trendovi i izazovi u gradnji brodova za prijevoz ukapljenoga prirodnog plina, doc. dr. sc. Nikola Vladimir, prof. dr. sc. Ante Šestan, dr. sc. Ivica Ančić - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
17.30       Simulacijski model za određivanje optimalnih sustava za skladištenje tereta na LNG brodovima koji se temelji na operativnim simulacijama, dr. sc. Yongfeng Qu, mr. sc. Ibrahima Noba, mr. sc. Benjamin Cuniasse - GTT (Gaztransport&Technigaz) SA, Saint -Rémy-Lés—Chevreuse, Francuska, (E) (15 min)
17.45       LNG kao gorivo u pomorskom prijevozu u sjeverozapadnoj Europi: razvoj događaja i primjeri najbolje prakse, Andrej Tibold - Energy Delta Institute, Groningen, Nizozemska, (E), (15 min)
18.00       Uloga i mjesto LNG-a u pomorskom prometu Republike Hrvatske, Zoran Dojčinović - Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
18.00       DISKUSIJA NA DRUGI DIO ZADANE TEME 3 ( 15 min)
20.30       DOMJENAK za sve sudionike, Glavni restoran Grand Hotela Adriatic, sponzor: Centar za plin Hrvatske d. o. o. Zagreb, Hrvatska, (do 22.30 sati)

 

 

četvrtak, 4. svibnja

 

4.      

RAZNA PROBLEMATIKA PLINSKE STRUKE
moderatori: dr. sc. Svetlana Petrović– INA - Industrija nafte d. d., Zagreb, Hrvatska, Hrvoje Krhen – Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska

         
9.15       Investicijski projekt „Ugradnja kompresorskog skida za plin na naftno-plinskoj stanici Ferdinadovac za potrebe gas-lift sustava za proizvodnju nafte“, dr. sc. Svetlana Petrović - INA - Industrija nafte d. d., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
9.30       Plinsko čvorište Ukrajine: važnost, namjena i problemi, mr. sc. Oksana Gantseva - TRAILSTONE ENERGY LLC, Kijev, Ukrajina, (E), (15min)
9.45       Analiza efikasnosti hibridnog sustava s gorivnim člancima na prirodni plin u Dalmaciji, Domina Cikatić-Šanić, prof. dr. sc. Frano Barbir - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska, (H), (15 min)
10.00       Evolucija sustava uravnoteženja prirodnog plina i izgledi u regiji jugoistočne Europe – analiza po državama, mr. sc. Pálma Szolnoki, Márton Sipos - IP Systems Ltd, Budimpešta, Mađarska, (E), (15 min)
10.15       DISKUSIJA NA TEMU 4 ( 15 min)
10.30      

PAUZA ( 30 min)

         
5.      

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „OPSKRBA PLINOM U UVJETIMA POTPUNE LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA I OKRUPNJAVANJA OPSKRBLJIVAČA“,
moderator: Marko Biočina – izvršni urednik Jutarnjeg lista, Zagreb, Hrvatska

         
11.00       Funkcionalno snabdevanje plinom u uslovima potpune liberalizacije tržišta i novih geoekonomskih uslova, prof. dr. sc. Sofija Adžić - Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica, Srbija, (S), (15 min)
11.15       Utjecaj liberalizacije i deregulacije na sudionike na tržištu plina, prof. dr. sc. Daria Karasalihović-Sedlar - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
11.30       Opskrba plinom u uvjetima potpune liberalizacije tržišta,
Antonija Glavaš - Prvo plinarsko društvo d. o. o., Vukovar, Hrvatska, (H), (15 min)
11.45       Budućnost tržišta plina u Hrvatskoj, državni tajnik Ante Čikotić - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, Zagreb, Hrvatska (H), (15 min)
12.00       PANEL DISKUSIJA, sudionici: državni tajnik Ante Čikotić - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, Zagreb; Pavao Vujnovac – Prvo plinarsko društvo d. o. o., Vukovar, Hrvatska; Marko Blažević – HEP – Opskrba plinom d. o. o., Zagreb, Hrvatska; Srećko Ezgeta – Elektrometal-distribucija plina d. o. o. Bjelovar, Hrvatska; dr. sc. Nikola Vištica – Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska; Damir Škugor – INA Industrija nafte d. d., Sektor trgovine prirodnim plinom, Zagreb, Hrvatska, (H), (90 min)
13.30       PAUZA ZA RUČAK (do 16.00 sati)
         
6.      

PLINSKI DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I NJIHOVA PROBLEMATIKA
moderatori: Nenad Hranilović – Međimurje-plin d. o. o., Čakovec, Hrvatska; Dubravko Duvančić – Gradska plinara Zagreb d. o. o., Zagreb, Hrvatska

         
16.00       Liberalizacija tržišta plina u Nizozemskoj i drugdje u Europi – iskustvo, utjecaj i pouke, Marcel Kramer - Energy Delta Institute, Groningen, Nizozemska, (E), (15 min)
16.15       Trgovanje plinom u Srednjoj i Istočnoj Europi - najnovija zbivanja,
Gottfried Steiner – Central European Gas Hub AG, Beč, Austrija (E), (15 min)
16.30       Ispitivanje plinskih instalacija kao zakonska obveza operatora distribucijskog sustava,
Dubravko Duvančić – Gradska plinara Zagreb d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
16.45       Provođenje udarne odorizacije – povećanog dodavanja odoranta na plinskom distribucijskom sustavu Gradske plinare Zagreb d. o. o., Jasna Kufrin, Petar Ivančić - Gradska plinara Zagreb d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
17.00       Ispitivanje nepropusnosti plinskoga distribucijskog sustava kao preventivno i korektivno održavanje plinske mreže različitih tlakova, Branimir Horvat, Nikica Dujmović - Gradska plinara Zagreb d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
17.15       OKRUGLI STOL: GDi Ensemble Gas Management Information System, mr. sc. Vojkan Gavrilović, Tihana Čajić - GDi GISDATA, Zagreb, Hrvatska; Saša Sever - Zelina-plin d. o. o.,Sveti Ivan Zelina, Hrvatska, (H), (10+5 min)
17.30       OKRUGLI STOL: Financijski menadžment u plinskom poslovanju i komparativne prednosti MET Croatia Energy Trade d. o. o., Sašo Breitenberger - MET Croatia Energy Trade d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), (10+5 min)
17.45       DISKUSIJA NA TEMU 6 (15 min)
20.30       DOMJENAK za sve sudionike, Glavni restoran Grand Hotela Adriatic, sponzor: MET Croatia Energy Trade d. o. o., Zagreb, Hrvatska (do 22.30 sati)

 

 

petak, 5. svibnja

 

7.      

RAZNE ZANIMLJIVE PREZENTACIJE IZ PLINSKOGA GOSPODARSTVA
moderatori: Srećko Ezgeta - Elektrometal-distribucija plina d. o. o. Bjelovar, Hrvatska, mr. sc. Davor Matić – OMV Gas Marketing & Trading d. o. o., Zagreb, Hrvatska

         
9.00       OKRUGLI STOL: MTU ONSITE ENERGY GAS POWER SYSTEMS – ekonomična i održiva proizvodnja električne energije, topline i hlađenja za zgradarstvo i industriju, Goran Mažuranić - Duing d. o. o., Viškovo, Hrvatska, (H), (10+5 min)
9.15       Korištenje plina iz otpada na odlagalištu Jakuševec, Tomo Krivačić, Antonija Hojnik Vukojević, Anita Udovičić - ZGH, Podružnica ZGOS, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
9.30       Utjecaj radnih tlakova na karakteristike turbinskih mjerila protoka, dr. sc. Berislav Pavlović - Gradska plinara Zagreb d. o. o., Zagreb; Krešimir Vrgoč - Državni zavod za mjeriteljstvo, Zagreb; dr.sc. Hrvoje Kozmar - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
9.45       Budućnost plina u Dalmaciji, Peter Zaruba - EVN Croatia plin d.o.o., Zagreb, Hrvatska, (E), (15 min )
10.00       Dosadašnja iskustva u plinofikaciji gospodarskih objekata Dalmacije, Jakov Bakić - Inženjering za energetiku i plin d.o.o., Zadar, Hrvatska, (H), (15 min)
10.15       DISKUSIJA NA TEMU 7 (15 min)
10.30       PAUZA (15 min)
         
8.      

TEHNIČKI PROPISI I PRAVILA STRUKE ZA SIGURNU I EFIKASNU UPORABU PLINA
moderator: prof. dr. sc. Miljenko Šunić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

         
10.45       Life13 - Green Gas Network – Pametni sustavi za smanjenje propusnosti plina distributivnih mreža, Pietro Cerami - Pietro Fiorentini S.p.a., Arcugnano, Italija, (E), (15 min)
11.00       Primjena laserske spektroskopije kod ispitivanja propuštanja plinske distribucijske mreže Termoplin d. d. Varaždin, Davor Kodba, Branko Šanjek - Termoplin d. d., Varaždin, Hrvatska, (H), (15 min)
11.15       Sigurnost plinskih instalacija – zadatak za sve subjekte,
Aida Bučo - Smajić - DVGW Predstavništvo Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (B), (15 min)
11.30       Prava potrošača u uvjetima potpune liberalizacije tržišta plina,
Petra Šantić - odvjetnica u suradnji sa Schoenherr, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)
11.45       DISKUSIJA NA TEMU 8 (15 min)
12.00       ZAVRŠNA RIJEČ ORGANIZATORA (10 min)

 

 

NAPOMENE:

 • Moguće su izmjene u programu
 • Sažeci radova prezentiranih po temama kao i sažeci okruglih stolova bit će objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku u tiskanoj verziji Zbornika radova
 • Svi radovi i prezentacije okruglih stolova bit će objavljeni u online verziji Zbornika
 • Prezentacije radova simultano se prevode na engleski ili hrvatski jezik
 • Provjera prezentacije: minimalno 30 minuta prije početka pojedine teme tijekom pauza
 • Predsjedavanje po pojedinim temama uključuje i okrugli stol ako je na rasporedu
 • Svi sudionici su dužni prijaviti se i preuzeti identifikacijski bedž na pultu za registraciju, pokazati ga prije ulaska u Kongresni centar i nositi ga stalno za vrijeme boravka u Kongresnom centru.
 • Službeni jezici prezentacija: (H)-hrvatski, (E)-engleski, (S)-srpski, (B)-bosanski

 

 

POSEBNA NAPOMENA:

 • Sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji sudionicima konferencije osigurava 20-tak školskih sati stručnog usavršavanja o temama plina, energetike, osnovama tehničke regulative i termotehničkih sustava i postrojenja.

 

PRIJAVA NA SKUP moguća je OVDJE.

 

Za više informacija u svezi sponzorstva i ostalih načina sudjelovanja na skupu molimo kontaktirari ured Centra za plin Hrvatske i HSUP-a na:
e-poštu: opatija@hsup.hr
tel: 01/6189-590