Poziv autorima

Centar za plin Hrvatske d.o.o. i Hrvatska stručna udruga za plin pozivaju Vas da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesete uspješnosti najvećeg međunarodnog znanstveno-stručnog skupa plinske struke u jugoistočnoj Europi, koji će se održati od 3. do 5. svibnja 2017. godine u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji.

Trodnevna međunarodna plinska konferencija i izložba 32. put zaredom očekuje sudjelovanje oko 600 renomiranih stručnjaka za plin i energetiku i menadžera iz oko 230 organizacija i institucija te više od 40 izlagača iz 20 zemalja Europe i svijeta.

TEME KONFERENCIJE:

 1. Pozivna predavanja i panel diskusija na temu:      
   
  Energetska budućnost između niskougljične strategije i
   
  sigurnosti opskrbe te zaštite okoliša i razvoja gospodarstva

   
 2. Elementi buduće energetske strategije i distribuirana   
   
  proizvodnja energije 
   
 3. Razvoj plinske infrastrukture u RH (plinovodi, kompresorske 
   
  stanice, skladišta i LNG terminal)

   
 4. Korištenje plina i smanjenje emisije CO2
   
 5. Stanje plinifikacije Republike Hrvatske (Istra, Hrvatsko primorje 
   
  i Dalmacija) 
                
 6. Uvodna predavanja i panel diskusija:      

  Opskrba plinom u uvjetima potpune liberalizacije tržišta i
   
  okrupnjavanja opskrbljivača

   
 7. Ispitivanje, popravak i redovito održavanje plinskih mreža
   
  različitih tlakova 

   
 8. Ukapljeni plinovi i promet (pomorski, cestovni i zračni)
   
 9. Plinomjeri, netočnost mjerenja i gubitci u mreži
   
 10. Propisi i pravila struke za sigurnu i učinkovitu uporabu plina  
   
 11. Posterska sekcija iz različith područja energetske struke

MOGUĆNOSTI SUDJELOVANJA:
    • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada putem usmenog          
       izlaganja (predavanja)
    • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada izloženog na posterskoj sekciji
    • kao voditelj/ica okruglog stola (tj. tehničko-komercijalne prezentacije).

UVJETI SUDJELOVANJA:
Svi autori znanstveno-stručnih radova plaćaju punu cijenu kotizacije u iznosu od 2.080,00 kn + PDV, osim autora koji dolaze iz obrazovnih ustanova. Postoji i mogućnost organizacije posterske sekcije.

Radovi koji sadrže elemente promotivnog karaktera bit će prezentirani kao okrugli stol (tehničko-komercijalna prezentacija) koji se plaća po posebnoj cijeni.

Narudžbenica za okrugli stol (.pdf)

Uključenost pojedine teme u konačni program, kao i redoslijed tema u konačnom programu konferencije, ovisit će o kvaliteti i broju zaprimljenih znanstvenih i stručnih radova. Odabir pristiglih radova izvršit će Radna grupa Hrvatske stručne udruge za plin.

NAPOMENA:

Sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji „32. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin“ sudionicima konferencije osigurava oko 20 školskih sati stručnog usavršavanja na temu plina, energetike, osnove tehničke regulative i termo-tehničkih sustava i postrojenja. 

Molimo cijenjene autore da najkasnije do 20. prosinca 2016. godine pošalju:
    • prijedlog teme predavanja
    • ime i prezime autora (glavnog autora)
    • imena i prezimena svih koautora (ako postoje)
    • ime i prezime osobe koja će usmeno prezentirati rad na skupu
    • naziv tvrtke, adresa, br. telefona, br. faksa, e-mail adresa autora
    • naziv tvrtke, adresa, br. telefona, br. faksa, e-mail adresa svih koautora
    • naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku
    • prošireni tekst sažetka (summary) na hrvatskom i engleskom jeziku
      (1 str. hrv. +1 str. engl. teksta)
    • ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.

ROKOVI:
    • Dostava naslova i sažetaka: 20.12.2016.
    • Obavijest autorima o prihvaćanju radova: 20.01.2017.
    • Dostava dovršenih radova i fotografija autora: 20.02.2017.
    • Dostava prezentacija radova: 20.03.2017.

PRIJAVA RADA je moguća ovdje.

Za više informacija molimo Vas da kontaktirate ured Centra za plin Hrvatske d.o.o. i HSUP-a:
    • tel: 01/6189-590
    • e-pošta: opatija@hsup.hr